Chào Mừng

Chào Mừng quý vị và các bạn đã đến với khu mạng hoithanhvietnam.net.

Đây là khu mạng lưu trử các tài liệu học Thánh Kinh và bồi linh dành cho con dân Chúa người Việt. Mong rằng Đức Thánh Linh ban ơn cho quý vị và các bạn trong khi sử dụng khu mạng này.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Admin

003 Tinh Tú Trên Trời

Bài Học Thánh Kinh cho Thiếu Nhi

Bài 003: Tinh Tú Trên Trời

Thánh Kinh:

Sáng Thế Ký 1:14-19; Thi Thiên 8:3-4, 19:1-6

Câu Gốc:

“Ngài đếm số các vì sao, gọi từng tên hết thảy các vì ấy.”
(Thi Thiên 147:4)

Các em có biết ai đã làm nên mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, và ai đã đặt ra ngày và đêm không? Khi Thiên Chúa làm nên thế gian, Ngài phán rằng phải có ánh sáng, khoảng không, đất, biển, và đủ loại cây cối, hoa, cỏ. Đến ngày Thứ Tư, “Thiên Chúa lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm.” Thiên Chúa truyền lệnh cho mặt trời chiếu sáng ban ngày, và mặt trăng tỏa sáng dịu hơn vào ban đêm, cùng với muôn vàn ngôi sao lấp lánh.

→ Đọc Tiếp

002 Cây Cỏ Trên Đất

Bài Học Thánh Kinh cho Thiếu Nhi

Bài 002: Cây Cỏ Trên Đất

Thánh Kinh:

Sáng thế ký 1:9-13; Nê-hê-mi 9:6; Thi Thiên 104:12-16

Câu Gốc:

“Chúa dựng nên trái đất và các vật ở trên nó.”
(Nê-hê-mi 9:6)

Các em thân mến, trên thế giới này có nhiều thứ thật đẹp, thật tốt, mang đến cho chúng ta biết bao niềm vui. Hôm nay, chúng ta nói đến hoa thơm, cỏ xanh, cây cối tươi mát, rau quả ngon bổ… Các em có biết ai đã làm nên chúng không? Ai khiến chúng sinh ra và lớn lên? Chúng ta hãy xem Thánh Kinh nói thế nào về việc này nhé.

→ Đọc Tiếp

001 Ánh Sáng và Khoảng Không

Bài Học Thánh Kinh cho Thiếu Nhi

Bài 001: Ánh Sáng và Khoảng Không

Thánh Kinh:

Sáng Thế Ký 1:1-8; Thi Thiên 136:5; Châm Ngôn 3:19-20; Gióp 26:7-10; Giăng 1:1-3

Câu Gốc:

“Ban đầu, Thiên Chúa sáng tạo các tầng trời và đất.”
(Sáng Thế Ký 1:1)

Các em thân mến, trời đất thật lớn lao và đẹp đẽ quá sức tưởng tượng của chúng ta. Thưở xa xưa, trước khi Đức Chúa Trời tạo nên vũ trụ và địa cầu, thì chưa có trời đất. Không có bầu trời; không có mặt trời, mặt trăng; không có các vì sao; không có ánh sáng; không có chim bay trên trời; không có cá bơi dưới nước; không có hoa, lá, cỏ cây; cũng không có con trai, con gái. Cái gì cũng không có. Tất cả chỉ là một màn đen tối.

→ Đọc Tiếp